Pályázat

Közösségi étkeztetés kialakítása kihasználatlan épület fejlesztésével
a Betlehem Evangélikus Pihenőházban 

 • Kedvezményezett neve: Emmausért Alapítvány
 • Pályázati felhívás neve, kódszáma: LEADER helyi felhívások (VP), "Közösségi, elsősorban turisztikai szolgáltatások létrehozásának támogatása a kihasználatlan ingatlanok fejlesztésével", VP6-19.2.1.-24-3-17
 • Projekt címe, azonosító száma: Közösségi étkeztetés kialakítása kihasználatlan épület fejlesztésével a Betlehem Evangélikus Pihenőházban, 3056765640
 • Szerződött támogatás összege: 11 999 994 Ft
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt befejezési dátuma: 2020.09.24
 • A projekt tartalmának bemutatása:

  Az EMMAUSÉRT Alapítvány a 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 116. alatti ingatlanon lévő telephelyére vonatkozóan támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-24-3-17

  kódszámú, Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség - Közösségi, elsősorban turisztikai szolgáltatások létrehozásának támogatása a kihasználatlan ingatlanok fejlesztésével című felhívásra vonatkozóan,

  Közösségi étkeztetés kialakítása kihasználatlan épület fejlesztésével a Betlehem Evangélikus Pihenőházban címmel. A támogatási kérelmet az Irányító Hatóság mint Támogató a 1923801556 iratazonosító számú támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette.

  A projekt célja egy olyan saját tulajdonú ingatlan fejlesztése volt, amely a támogatási kérelem benyújtásakor kihasználatlan volt. A fejlesztés során új funkciót kapott a már korábban is értékkel bíró épület. Az EMMAUSÉRT Alapítvány a Bodrogkeresztúr, Kossuth Lajos u. 116/a sz. alatt lévő lakóházzal beépített telket 2007 évben bővítettük szálláshely funkciójú épülettel. A jogerős építési engedély alapján elvégzett kivitelezési munka lezárásaként a használatba vételi engedély 2008. március 07.-én került kiadásra. Az épület az elkészülte után a tervezett funkcióval működött és látta el feladatát. A megnövekedett kereslet miatt tovább bővítése vált szükségessé, a projekt erre irányult. Egy kihasználatlan épületrészben éttermet alakítottunk ki. A meglévő épületszárny és a tervezett egység között a felső szintre történő feljutást biztosító lépcső kapott helyet. Az épületnek ezen a végén kialakított az épületgépészeti berendezések elhelyezésére szolgáló gépészeti tér és az emeleti konyha áruszállítását biztosító lift és áruátvevő valamint hulladéktároló helyiség. A két felső szint összekötését biztosító rámpa alatt raktár funkció kapott helyet. A terep adta viszonyokhoz illeszkedően a fedett folyosó mindkét végén lépcső biztosítja a terepszinti kijutást. A meglévő szobák vendégeinek az ellátására a felső szinten főző konyha és étterem került kialakításra, hiszen itt korábban csak a szálló vendégek ellátása történt. Külső vendégek számára az étterem nem volt nyitott. A projekt keretében az emeleten max. 80 fő kiszolgálására alkalmas főzőkonyha üzem került kialakításra az összes szükséges funkciót tartalmazó helyiségekkel együtt. A konyhai dolgozói létszám 2 fő női személyzet. Az étterem fogyasztói létszáma is 80 fő. Az étteremhez két nemű és külön akadálymentes vizesblokk is kapcsolódik a fejlesztés hatására.

  Korábbi LEADER pályázat keretében megvalósult alagsori Ifjúsági szálláshely kialakításához kapcsolódik a jelen projekt, hiszen a korábbi megvalósult projektnek köszönhetően a szálláshely bővülése valósult meg, így az étkeztetési igény is megnőtt, aminek hatására a már meglévő étkező helyiség alkalmatlanná vált. Így a már korábbi megvalósult projektet folytatva jelen fejlesztés során egy minden igényt kielégítő étkező került kialakításra a szükséges mellékhelyiségekkel együtt.

  Továbbá szintén korábbi projektből megvalósuló fejlesztés eredményeként 10 db kerékpár került beszerzésre, aminek révén az aktív turizmus lehetőségét még inkább megalapozzuk az alapítvány életében.

  Az együttműködés a Tokaj-Hegyalja TDM szervezettel évek óta fennáll, aminek köszönhetően jelentős szerepet betöltve valósíthattuk meg korábbi projektjeinket.

  A fejlesztés megvalósításába a HACS területén működő szolgáltatásokat igyekeztünk igénybe venni.

  - A jelen projekt szorosan kapcsolódik a Bejárható Magyarország Program célrendszeréhez, hiszen egy EFOP pályázat keretében 10 db kerékpár kerül beszerzésre. Így a korábbi projektet összekapcsolva jelen projekttel csatlakozhatunk a Bejárható Magyarország Programhoz.

  - Együttműködés valósult meg a Tokaj-Hegyalja TDM szervezettel.

  A fejlesztés keretén belül egy meglévő kihasználatlan épületrész került hasznosításra, ahol a szálláshelyhez kapcsolódó étkező rész került kialakításra a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt. Korábban csupán 24 fő étkeztetésre alkalmas helyiségben történt, azonban ez a megnövekedett igények miatt minden tekintetben kicsi, elavult és nem komfortos lett. A fejlesztés eredményeképpen egy impozáns étkező helyiség került kialakításra, biztosítva ezzel minden szükséges feltételt azért, hogy az ide látogató vendégek akik 0 éves kortól egészen 100 éves korig korcsoport lehet, megfelelő körülmények között tölthessék el a szabadidejüket.

  A meglévő étkező helyiség funkciója megváltozott, egy klubhelyiség került kialakításra, így az ifjúsági táborok vagy esetleg egy családi kirándulás vagy nyaralás során biztosíthatjuk a vendégek számára a szórakozás számtalan lehetőségét.

  Az új étkező rész már 80 fő számára ad lehetőséget az étkezés zavartalan lefolytatására.

  A projekt során megvalósult továbbá a kivitelezés során szükséges műszaki ellenőri szolgáltatás valamint a projektet és az utógondozást is felölelő projektmenedzsmenti szolgáltatás, valamint a kötelezően megvalósítandó nyilvánosság is.

  Elsősorban az Alapítvány tevékenységi körének diverzifikációja valósult meg a fejlesztés hatására. Tekintve, hogy a szálláshely szolgáltatás ágazat olykor szélsőséges, így fontos, hogy a vállalkozás stabilitása növelhető legyen más tevékenységek végzésével. Mindemellett természetesen a magasabb hozzáadott érték is jellemzővé vált, hiszen egy olyan szolgáltatási kör lehetősége mutatkozott, ami sokrétű, szerteágazó. A fejlesztésnek köszönhetően a már meglévő vendégkör jelentős mértékben bővíthető, növelhető, az Alapítvány gazdaságosabb működést ér el. Az Egyesület versenyképessége jelentős mértékben növekszik, a komplexitásnak köszönhetően, ezáltal a likviditási gondok elkerülhetők.

  A projekt hatására az együttműködések révén kialakult egy még szorosabb kapcsolati rendszer, egymást segítve valósítjuk meg a későbbi célkitűzéseinket is. "Ami nekem van, te kapod, ami neked, van én kapom" elvet követve kiegészíthetjük egymás tevékenységi köreit, így még komplexebb szolgáltatások valósulhatnak meg, ezáltal még vonzóbbá tehetjük a meglévő kapacitásainkat.